Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

15
 
GIGR-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GIGR-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Przedmioty kierunkowe I

10
 
GIGR-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-112-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty ogólne

6
 
GIGR-1-105-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-113-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

9
 
GIGR-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-203-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GIGR-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-218-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-219-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIGR-1-221-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmioty kierunkowe I

10
 
GIGR-1-213-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-214-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty ogólne

6
 
GIGR-1-207-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-209-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły fakultatywne sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-216-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

6
 
GIGR-1-301-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-303-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GIGR-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIGR-1-314-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Przedmioty kierunkowe I

21
 
GIGR-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-307-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-308-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIGR-1-315-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmioty ogólne

2
 
GIGR-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GIGR-1-402-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Moduły specjalistyczne

4
 
GIGR-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe I

18
 
GIGR-1-401-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-404-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-405-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-407-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIGR-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-409-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego z języków obcych

5
 
GIGR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIGR-1-416-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły fakultatywne sem 4


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-406-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-411-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły kierunkowe obieralne sem 4


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIGR-1-417-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-418-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-419-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe I

17
 
GIGR-1-501-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIGR-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIGR-1-503-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-504-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły w grupach obieralnych sem 5


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

13
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 5

 
GIGR-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GIGR-1-511-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-1-512-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-514-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 5

 
GIGR-1-505-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIGR-1-506-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIGR-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-508-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-509-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły specjalistyczne

4
 
GIGR-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty kierunkowe I

13
 
GIGR-1-601-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIGR-1-602-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły w grupach obieralnych sem 6


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

13
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 6

 
GIGR-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-608-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-609-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 6

 
GIGR-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIGR-1-606-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły specjalistyczne

15
 
GIGR-1-714-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Przedmioty kierunkowe I

2
 
GIGR-1-706-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS

3
 
GIGR-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-705-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-721-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły fakultatywne sem 7


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIGR-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-712-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GIGR-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-703-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-715-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-717-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-719-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-720-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-750-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły w grupach obieralnych sem 7


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

5
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo odkrywkowe sem 7

 
GIGR-1-709-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIGR-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania Górnictwo podziemne sem 7

 
GIGR-1-707-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIGR-1-708-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4125