Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

4
 
BIAD-1-104-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Matematyka

11
 
BIAD-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BIAD-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozatechniczne

 
BIAD-1-107-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

15
 
BIAD-1-103-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BIAD-1-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
BIAD-1-202-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Duliński Marek).
Fizyka II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 5
+

Matematyka

10
 
BIAD-1-205-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BIAD-1-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Pozatechniczne

3
 
BIAD-1-203-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
BIAD-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozostałe podstawowe

12
 
BIAD-1-201-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-204-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BIAD-1-206-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIAD-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIAD-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

3
 
BIAD-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Pozatechniczne

 
BIAD-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

19
 
BIAD-1-303-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIAD-1-307-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIAD-1-308-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIAD-1-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BIAD-1-314-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIAD-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIAD-1-317-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, III semestr Inżynieria i Analiza Danych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

8
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 1A, III semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-306-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-316-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 1B, III semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-301-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-310-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Matematyka

5
 
BIAD-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

20
 
BIAD-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIAD-1-402-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BIAD-1-412-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BIAD-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIAD-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

15
 
BIAD-1-501-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BIAD-1-502-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-504-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIAD-1-505-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, V semestr Inżynieria i Analiza Danych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 2A, V semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-506-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-512-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-513-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 2B, V semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-508-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BIAD-1-509-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

17
 
BIAD-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BIAD-1-611-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
BIAD-1-612-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BIAD-1-613-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BIAD-1-614-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BIAD-1-603-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

11
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 3A, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-605-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-607-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 3B, VI semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-609-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIAD-1-610-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

15
 
BIAD-1-712-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 4A, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-701-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-702-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIAD-1-703-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-708-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł 4B, VII semestr Inżynieria i Analiza Danych

 
BIAD-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-706-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIAD-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BIAD-1-709-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-
BIAD-1-711-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3975