Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

5
 
BIOS-1-102-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

9
 
BIOS-1-110-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozostałe podstawowe

13
 
BIOS-1-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BIOS-1-108-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-111-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

2
 
BIOS-1-112-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot ekonomiczny do wyboru

3
 
BIOS-1-101-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

14
 
BIOS-1-201-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-202-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-203-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-204-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-205-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Matematyka

9
 
BIOS-1-207-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Pozostałe podstawowe

2
 
BIOS-1-208-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-206-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Zajęcia terenowe

3
 
BIOS-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 1/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIOS-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BIOS-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BIOS-1-313-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

11
 
BIOS-1-305-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-308-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-316-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-318-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Pozostałe podstawowe

10
 
BIOS-1-302-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-304-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 2/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BIOS-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BIOS-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
BIOS-1-413-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

7
 
BIOS-1-403-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIOS-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

12
 
BIOS-1-402-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-406-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BIOS-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Wychowanie fizyczne

 
BIOS-1-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Zajęcia terenowe

3
 
BIOS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2; semestr 3/3


Zasady wyboru grup/modułów: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BIOS-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BIOS-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

18
 
BIOS-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BIOS-1-518-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-519-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BIOS-1-520-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BIOS-1-521-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych

1
 
BIOS-1-501-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną ( Zielińska Agnieszka).
Prawo autorskie i ochrona właśności intelektualnej
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty do wyboru_semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 3 ECTS

11
 
BIOS-1-502-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-503-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-505-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-506-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-522-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-523-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-524-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BIOS-1-525-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

4
 
BIOS-1-623-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

5
 
BIOS-1-602-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIOS-1-625-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
BIOS-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot w języku angielskim


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot z listy ogłoszonej przez Dziekana

4
 
BIOS-1-603-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-604-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-605-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty do wyboru_semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden przedmiot za 5 ECTS z egzaminem i dwa przedmioty za 4 ECTS

13
 
BIOS-1-624-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-626-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-627-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-628-s 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-629-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-630-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-631-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-632-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

15
 
BIOS-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty do wyboru_semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać jeden moduł za 5 ECTS z egzaminem, dwa moduły za 4 ECTS i jeden za 2 ECTS

15
 
BIOS-1-718-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-719-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-720-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-721-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BIOS-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-723-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-724-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-725-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIOS-1-726-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-727-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-728-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIOS-1-729-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4455