Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

3
 
GIPZ-2-109-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

3
 
GIPZ-2-108-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

20
 
GIPZ-2-101-CP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-102-CP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-103-CP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-2-104-CP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-106-CP-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-107-CP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIPZ-2-110-CP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

4
 
GIPZ-2-105-CP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

28
 
GIPZ-2-204-CP-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-2-205-CP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIPZ-2-206-CP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-207-CP-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIPZ-2-208-CP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-209-CP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-2-210-CP-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-211-CP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIPZ-2-201-CP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-202-CP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIPZ-2-203-CP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. PRZEDMIOTY OGÓLNE

2
 
GIPZ-2-344-CP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa magisterska

23
 
GIPZ-2-301-CP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GIPZ-2-302-CP-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIPZ-2-305-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-306-CP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-307-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-308-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-2-309-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-310-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-311-CP-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-312-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-2-313-CP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny IIZPP e sem.

2
 
GIPZ-2-303-CP-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIPZ-2-304-CP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1215