Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

12
 
GIPZ-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

B. Przedmioty ogólne I

3
 
GIPZ-1-103-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

C. Przedmioty kierunkowe I

13
 
GIPZ-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-106-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-107-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

9
 
GIPZ-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-208-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GIPZ-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GIPZ-1-217-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

B. Przedmioty ogólne I

7
 
GIPZ-1-206-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-207-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. Przedmioty kierunkowe I

14
 
GIPZ-1-203-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIPZ-1-204-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GIPZ-1-205-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GIPZ-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

12
 
GIPZ-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIPZ-1-308-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GIPZ-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-313-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-315-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GIPZ-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

B. Przedmioty ogólne I

3
 
GIPZ-1-304-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

C. Przedmioty kierunkowe I

9
 
GIPZ-1-303-s 30 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-305-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla sem. 3, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

6
 
GIPZ-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-310-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-311-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-318-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-319-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GIPZ-1-407-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

B. Przedmioty ogólne I

2
 
GIPZ-1-405-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. Przedmioty kierunkowe I

17
 
GIPZ-1-410-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-413-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-414-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIPZ-1-415-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3

5
 
GIPZ-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-404-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GIPZ-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

6
 
GIPZ-1-406-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIPZ-1-408-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-409-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-411-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-412-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-421-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

20
 
GIPZ-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIPZ-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-503-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-504-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIPZ-1-505-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-506-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

10
 
GIPZ-1-507-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-509-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-512-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-514-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-518-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-519-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

16
 
GIPZ-1-601-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-602-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GIPZ-1-605-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Praktyki

4
 
GIPZ-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

10
 
GIPZ-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-609-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-615-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa inżynierska

17
 
GIPZ-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GIPZ-1-702-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów do zadanej liczby punktów ECTS

3
 
GIPZ-1-709-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-722-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GIPZ-1-711-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-713-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-714-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-716-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-717-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-718-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIPZ-1-721-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. ZiIP I stopnia, stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

7
 
GIPZ-1-703-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-704-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIPZ-1-707-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-708-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIPZ-1-719-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4155