Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

8
 
GIKS-2-101-WK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GIKS-2-102-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-103-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

9
 
GIKS-2-104-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-109-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIKS-2-124-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: B. PRZEDMIOTY WSPÓLNE OBIERALNE


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór 5 przedmiotów z listy

10
 
GIKS-2-110-WK-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-111-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-112-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-113-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-114-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-115-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-116-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-117-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-118-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-119-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-120-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-121-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-122-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GIKS-2-106-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-107-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-108-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. PRZEDMIOTY WSPÓLNE

5
 
GIKS-2-209-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIKS-2-210-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

21
 
GIKS-2-203-WK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIKS-2-205-WK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIKS-2-206-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIKS-2-208-WK-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIKS-2-214-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIKS-2-201-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-202-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GIKS-2-211-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

C. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

23
 
GIKS-2-304-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIKS-2-305-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: D. PRZEDMIOTY OBIERALNE dla specjalności WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PRZEMYSŁOWA


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru przedmioty z listy w liczbie równej zaznaczonemu limitowi punktów ECTS

4
 
GIKS-2-316-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-318-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-319-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-320-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-321-WK-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.2.s


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

2
 
GIKS-2-301-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-302-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIKS-2-303-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GIKS-2-306-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-307-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-308-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-309-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIKS-2-310-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-311-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-312-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-313-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-314-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIKS-2-315-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1680