Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

25
 
MIMT-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
MIMT-2-102-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
MIMT-2-103-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
MIMT-2-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
MIMT-2-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
MIMT-2-106-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
MIMT-2-107-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

5
 
MIMT-2-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
MIMT-2-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zajęcia dobrowolne

 
MIMT-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy do wyboru

2
 
MIMT-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIMT-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
MIMT-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Obcojęzyczny przedmiot obieralny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

3
 
MIMT-2-218-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-233-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-234-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-235-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIMT-2-236-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 5 przedmiotów – wybór min. 3 przedmiotów ze ścieżki = ścieżka w suplemencie do dyplomu, inny wybór – brak ścieżki dyplomowania w suplemencie do dyplomu

25
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Nowoczesne materiały inżynierskie

 
MIMT-2-212-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-213-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-215-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-216-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-217-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-219-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-220-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-221-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 5
+
MIMT-2-222-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-223-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-224-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-225-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zaawansowane techniki wytwarzania

 
MIMT-2-204-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-205-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-207-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-208-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-209-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-210-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-211-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-232-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - inżynieria spajania

 
MIMT-2-214-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-226-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-227-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-228-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-229-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-230-s 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIMT-2-231-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

25
 
MIMT-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
MIMT-2-302-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny (e-learning)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

5
 
MIMT-2-303-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2429