Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

13
 
WING-1-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-106-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WING-1-108-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Matematyka

7
 
WING-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Pozatechniczne

3
 
WING-1-107-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Pozostałe podstawowe

7
 
WING-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WING-1-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
WING-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Inżynierskie

10
 
WING-1-203-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
WING-1-206-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WING-1-207-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Matematyka

7
 
WING-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Pozatechniczne

 
WING-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

6
 
WING-1-204-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-1-205-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO) - zaliczenie


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

 
WING-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WING-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WING-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WING-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
WING-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-1-213-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-215-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-216-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

7
 
WING-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Inżynierskie

8
 
WING-1-303-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-308-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Matematyka

5
 
WING-1-305-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozatechniczne

 
WING-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

5
 
WING-1-307-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO) - zaliczenie


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

 
WING-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
WING-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
WING-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
WING-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
WING-1-318-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny 1 semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-1-304-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-312-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-315-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny 2 semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-1-306-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-316-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-317-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

5
 
WING-1-404-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Inżynierskie

13
 
WING-1-403-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
WING-1-405-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
WING-1-409-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Pozatechniczne

 
WING-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (GO) - egzamin


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

5
 
WING-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
WING-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
WING-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
WING-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
WING-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny 1 semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-1-406-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-413-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-415-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny 2 semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-1-402-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-1-416-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-1-417-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny 3 semestr 4


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-1-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-418-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-419-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

20
 
WING-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WING-1-504-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-1-506-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
WING-1-507-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
WING-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok przedmiotów obieralnych semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy za 5 ETCS i jeden moduł z grupy za 2 ETSC

7
 
WING-1-502-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WING-1-505-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-511-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WING-1-512-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
WING-1-513-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-514-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-1-501-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-509-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

20
 
WING-1-602-s 45 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
WING-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-604-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
WING-1-605-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
WING-1-608-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok przedmiotów obieralnych semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy za 3 ETCS i jeden moduł z grupy za 2 ETCS

5
 
WING-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-615-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-616-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-624-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-625-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny obieralny


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-1-601-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-610-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-612-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-617-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-618-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-620-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-622-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-626-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-621-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-623-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: INiG moduły obieralne, semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: jedna z podgrup w zależności od wybranej specjalności studiów II stopnia w ramach ustalonego limitu

30
 

Blok przedmiotów obieralnych: INiG moduły obieralne dla specjalności II stopnia IG, semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
WING-1-705-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 15
+
WING-1-707-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-708-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-709-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-710-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
WING-1-711-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: INiG moduły obieralne dla specjalności II stopnia IN, semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
WING-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-712-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
WING-1-713-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-715-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
WING-1-717-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 15
+
WING-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: INiG moduły obieralne dla specjalności II stopnia WN, semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: wszystkie przedmioty z grupy

 
WING-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 15
+
WING-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
WING-1-703-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-704-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
WING-1-714-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
WING-1-716-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4695