Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

27
 
OIPO-2-101-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-102-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-103-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-104-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-105-OD-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
OIPO-2-106-OD-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-107-OD-s 15 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 50 4
+
OIPO-2-108-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-109-OD-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-110-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-111-OD-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-112-OD-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OIPO-2-113-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-116-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
OIPO-2-216-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Pozostałe podstawowe

4
 
OIPO-2-206-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-211-OD-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II


Zasady wyboru grup/modułów: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OIPO-2-218-OD-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-2-219-OD-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-201-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-202-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-215-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-217-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnosciowe II - Odlewnictwo


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 21 ECTS.

21
 
OIPO-2-203-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-204-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-205-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
OIPO-2-207-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-208-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-209-OD-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-210-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-212-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
OIPO-2-213-OD-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

6
 
OIPO-2-313-OD-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
OIPO-2-314-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

21
 
OIPO-2-301-OD-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-302-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OIPO-2-303-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-304-OD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-001-OD-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1315