Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

27
 
OIPO-2-101-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-102-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-103-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-104-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
+
OIPO-2-105-OA-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
OIPO-2-106-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-107-OA-s 15 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 50 4
+
OIPO-2-108-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-109-OA-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-110-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
OIPO-2-111-OA-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
OIPO-2-112-OA-s 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden moduł (przedmiot) z grupy

3
 
OIPO-2-113-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OIPO-2-114-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
OIPO-2-215-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Pozostałe podstawowe

6
 
OIPO-2-207-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-209-OA-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
OIPO-2-211-OA-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II


Zasady wyboru grup/modułów: Wybrać jeden moduł z grupy

3
 
OIPO-2-201-OA-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
OIPO-2-214-OA-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Obieralny Kierunkowy II stopień - Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

1
 
OIPO-2-216-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: specjalnosciowe II - Odlewnitwo Artystyczne i Precyzyjne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotóqw z całego bloku specjalnosciowego II – Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

19
 
OIPO-2-202-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-203-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-204-OA-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
OIPO-2-205-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-206-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OIPO-2-208-OA-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-210-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OIPO-2-212-OA-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-213-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

6
 
OIPO-2-301-OA-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
OIPO-2-302-OA-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Praca dyplomowa

21
 
OIPO-2-303-OA-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-304-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot (moduł) z grupy

2
 
OIPO-2-306-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-307-OA-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1185