Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

19
 
NIPJ-2-101-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIPJ-2-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-104-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 9 punktów ECTS

9
 
NIPJ-2-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-106-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-108-s 15 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
NIPJ-2-109-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

21
 
NIPJ-2-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIPJ-2-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIPJ-2-204-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIPJ-2-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy na poziomie B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NIPJ-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-211-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NIPJ-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-206-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-208-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NIPJ-2-302-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Seminarium specjalistyczne

2
 
NIPJ-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-304-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIPJ-2-305-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne w języku angielskim


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NIPJ-2-306-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
NIPJ-2-307-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1245