Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Brak.

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

20
 
HKLT-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKLT-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKLT-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKLT-1-106-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-107-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-108-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
HKLT-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-118-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: obieralny 1s. H-K-1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 2 przedmioty z 3

6
 
HKLT-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-111-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-1-104-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-113-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-114-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-121-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-122-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-124-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-1-112-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stępień Agata).
Kreacja jako proces transformacji - arteterapia i edukacja artystyczna dla włączenia społecznego
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

30
 
HKLT-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
HKLT-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HKLT-1-203-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-1-204-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
HKLT-1-206-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-209-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
HKLT-1-210-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
HKLT-1-221-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-218-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-219-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-222-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

27
 
HKLT-1-301-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-302-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-1-303-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HKLT-1-304-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-305-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-1-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-308-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-309-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-311-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
HKLT-1-320-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-314-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-321-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-322-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-323-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-1-307-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Radwan-Sado Iwona).
Społeczne i kulturowe kształtowanie wizerunku
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

29
 
HKLT-1-401-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 1
-
HKLT-1-403-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-405-s 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 3
-
HKLT-1-406-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-407-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-1-409-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-410-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-412-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-427-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-1-404-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-416-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-417-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-418-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-420-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Pozostałe podstawowe

22
 
HKLT-1-501-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-503-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-505-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKLT-1-506-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HKLT-1-508-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-510-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-511-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-1-512-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-1-519-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-1-502-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Radwan-Sado Iwona).
Społeczne i kulturowe kształtowanie wizerunku
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-513-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-518-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-521-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-526-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-527-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-528-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-531-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKLT-1-532-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium licencjackie 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedno seminarium

2
 
HKLT-1-504-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-514-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-515-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-516-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

10
 
HKLT-1-603-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HKLT-1-612-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HKLT-1-626-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HKLT-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-611-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-615-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
HKLT-1-616-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium licencjackie 2


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 5

14
 
HKLT-1-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 14
-
HKLT-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 14
-
HKLT-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 14
-
HKLT-1-608-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 14
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2790