Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura pamięci

25
 
HKLT-2-101-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HKLT-2-104-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-105-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-106-TI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-110-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
HKLT-2-112-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
+
HKLT-2-113-TI-s 10 0 0 20 0 0 0 0 15 0 0 45 4
-
HKLT-2-115-TI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-116-TI-s 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-117-TI-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

2
 
HKLT-2-114-TI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura performensu

18
 
HKLT-2-201-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-202-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-204-TI-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-207-TI-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-209-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-211-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-213-TI-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-214-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-215-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

14
 
HKLT-2-203-TI-s 15 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 7
+
HKLT-2-216-TI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-217-TI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Proseminarium


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedno proseminarium.

1
 
HKLT-2-205-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-208-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-218-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-219-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-220-TI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kultura uczestnictwa

30
 
HKLT-2-302-TI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 45 4
-
HKLT-2-305-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-306-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-308-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HKLT-2-309-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-310-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-314-TI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HKLT-2-317-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HKLT-2-320-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-321-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HKLT-2-322-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 1
-
HKLT-2-323-TI-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HKLT-2-324-TI-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-325-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-303-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-304-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-307-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-311-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-312-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
HKLT-2-401-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny 2ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

2
 
HKLT-2-404-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-407-TI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HKLT-2-408-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-413-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-415-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z dwóch przedmiotów fakultatywnych.

4
 
HKLT-2-402-TI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HKLT-2-406-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HKLT-2-405-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-409-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-410-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-411-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HKLT-2-412-TI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1569