Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 72/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

27
 
AMAT-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
AMAT-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 11
+
AMAT-1-103-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
-

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMAT-1-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 1)

3
 
AMAT-1-106-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

28
 
AMAT-1-201-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMAT-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
AMAT-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMAT-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: JĘZYK OBCY w sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Pierwszy semestr nauki wybranego języka obcego (30 godzin).
Blok JĘZYK OBCY realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w OFERCIE JĘZYKOWEJ SJO zgodnie z aktualnymi zasadami nauki języków obcych w AGH.

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
AMAT-1-206-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: Przedmiot obieralny. Generalnie potrzebna akceptacja dziekana wyboru dokonanego przez studenta. Przykład przedmiotu obieralnego:

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

30
 
AMAT-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-302-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMAT-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

 
AMAT-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: JĘZYK OBCY w sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Drugi semestr nauki wybranego języka obcego (45 godzin).

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
AMAT-1-306-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

17
 
AMAT-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
AMAT-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

4
 
AMAT-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: JĘZYK OBCY w sem. 4


Zasady wyboru grup/modułów: Ostatni semestr nauki języka obcego (60 godzin). Moduł kończy się egzaminem na poziomie B2.

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
AMAT-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 4)


Zasady wyboru grup/modułów: -

4
 
AMAT-1-406-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

10
 
AMAT-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMAT-1-503-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

PRZEDMIOTY POZAKIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE

5
 
AMAT-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

SEMINARIA KIERUNKOWE

3
 
AMAT-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 5


Zasady wyboru grup/modułów: W semestrze 5 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń i kończy się egzaminem oraz uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie jako przedmiotu obieralnego w ramach programu studiów innego przedmiotu z oferty wydziału lub przedmiotu wybranego poza wydziałem.

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-505-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-507-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-511-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-512-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-514-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Ochrona własności intelektualnej

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-602-s 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
-

SEMINARIA KIERUNKOWE

12
 
AMAT-1-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 10
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRAKTYKA ZAWODOWA


Zasady wyboru grup/modułów: Praktyka studencka w wymiarze 3 tygodni powinna być zrealizowana po I lub II roku studiów. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 ECTS.

 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-618-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY - filozofia i historia matematyki

3
 
AMAT-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot kierunkowy obcojęzyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Podczas studiów pierwszego stopnia należy zaliczyć przedmiot matematyczny wykładany w języku obcym za przynajmniej 3 ECTS.

3
 
AMAT-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
AMAT-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 6


Zasady wyboru grup/modułów: W semestrze 6 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w łącznym wymiarze 60 godzin wykładów i ćwiczeń, kończy się egzaminem i uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Przedmioty “Kody blokowe” i “Kombinatoryka ekstremalna” powinny tworzyć jeden moduł. Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie jako przedmiotu obieralnego w ramach programu studiów innego przedmiotu z oferty wydziału lub przedmiotu wybranego poza wydziałem.

12
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-606-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-608-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-609-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-610-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-611-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-1-615-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-616-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMAT-1-617-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: Przedmiot obieralny. Generalnie potrzebna akceptacja dziekana wyboru dokonanego przez studenta. Przykład przedmiotu obieralnego:

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
AMAT-1-002-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE OBIERALNE

 
AMAT-1-004-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMAT-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: PRZEDMIOTY OBIERALNE DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM

 
AMAT-1-001-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMAT-1-003-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3126