Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

12
 
RMBM-2-101-ET-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
RMBM-2-102-ET-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
RMBM-2-103-ET-s 26 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+

Specjalnościowe MiBM

8
 
RMBM-2-105-ET-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RMBM-2-107-ET-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny sem_1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RMBM-2-104-ET-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RMBM-2-106-ET-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 3


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

4
 
RMBM-2-108-ET-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 4 w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RMBM-2-110-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-111-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

3
 
RMBM-2-202-ET-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Kanon MiBM 2

11
 
RMBM-2-205-ET-s 20 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
+
RMBM-2-206-ET-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
RMBM-2-211-ET-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
-

Specjalnościowe MiBM

14
 
RMBM-2-201-ET-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RMBM-2-208-ET-s 14 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 40 4
-
RMBM-2-209-ET-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RMBM-2-210-ET-s 20 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0 46 3
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy MiBM 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RMBM-2-207-ET-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język obcy specjalistyczny
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł HS-1 przedmioty humanistyczno - społeczne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
RMBM-2-311-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
RMBM-2-312-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł HS-2 przedmioty humanistyczno - społeczne


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
RMBM-2-301-ET-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-302-ET-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-303-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-306-ET-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-313-ET-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-
RMBM-2-315-ET-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Praca dyplomowa magisterska MiBM 2


Zasady wyboru grup/modułów: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RMBM-2-304-ET-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Praktyka dyplomowa


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RMBM-2-305-ET-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan).
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium dyplomowe BM2


Zasady wyboru grup/modułów: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RMBM-2-309-ET-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalnościowe obieralne 9


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RMBM-2-307-ET-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RMBM-2-308-ET-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1249