Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 71/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

19
 
JMNB-2-102-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 8
-
JMNB-2-103-s 30 20 0 0 0 15 0 0 0 0 0 65 5
+
JMNB-2-105-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Pozostałe podstawowe

11
 
JMNB-2-101-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-106-s 20 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

14
 
JMNB-2-201-s 15 0 30 30 0 15 0 0 0 0 0 90 9
+
JMNB-2-203-s 30 0 0 0 0 15 0 0 20 0 0 65 5
+

Pozostałe podstawowe

9
 
JMNB-2-202-s 20 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-204-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
JMNB-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JMNB-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (E) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JMNB-2-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-213-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne HES (HS) II


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JMNB-2-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-214-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-215-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JMNB-2-216-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

23
 
JMNB-2-301-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+
JMNB-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne II 3 MNB


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za co najmniej 7 ECTS w tym jeden prowadzony całkowicie w języku obcym za co najmniej 3 ECTS .

7
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

23
 
JMNB-2-003-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-021-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-023-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-024-s 30 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 45 3
+
JMNB-2-026-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-036-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Inżynierskie

100
 
JMNB-2-001-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-004-s 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
JMNB-2-006-s 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JMNB-2-007-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-008-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JMNB-2-009-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-013-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JMNB-2-016-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JMNB-2-017-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-2-018-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
JMNB-2-020-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JMNB-2-022-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JMNB-2-028-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-031-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-035-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JMNB-2-040-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-041-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JMNB-2-043-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JMNB-2-045-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JMNB-2-048-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-050-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JMNB-2-052-s 20 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+

Matematyka

3
 
JMNB-2-030-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Pozatechniczne

29
 
JMNB-2-002-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JMNB-2-005-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-010-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JMNB-2-014-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JMNB-2-025-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JMNB-2-034-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
JMNB-2-044-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2868