Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

14
 
EMWT-2-102-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
EMWT-2-103-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
EMWT-2-109-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Dobrowolne zajęcia z WF.

 
EMWT-2-114-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 1, ME, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-104-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EMWT-2-105-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 2, ME, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

6
 
EMWT-2-101-s 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
EMWT-2-123-s 30 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
EMWT-2-124-s 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 6, ME, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów.

5
 
EMWT-2-108-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-
EMWT-2-113-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

2
 
EMWT-2-106-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Stark Katarzyna).
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-110-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-111-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Matuszek Krzysztof).
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-112-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-115-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-116-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Guja Jowita).
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-117-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-118-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Gadacz Tadeusz).
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-119-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Branicki Wacław).
Doradztwo filozoficzne i coaching
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-120-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-121-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Machowska Magdalena).
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-122-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zmudziński Bogusław).
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

10
 
EMWT-2-201-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-207-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Pozostałe podstawowe

1
 
EMWT-2-213-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Dobrowolne zajęcia z WF.

 
EMWT-2-212-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (B2+, egzamin)


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych języków obcych.

2
 
EMWT-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EMWT-2-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 3, ME, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru dwa przedmioty z grupy.

10
 
EMWT-2-214-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-215-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
EMWT-2-216-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
EMWT-2-217-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 4, ME, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-202-s 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
EMWT-2-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 6, ME, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów lub możliwość kontunuacji projektu z poprzedniego semestru.

5
 
EMWT-2-204-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-
EMWT-2-209-s 0 0 0 70 0 15 0 0 0 0 0 85 5
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

21
 
EMWT-2-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
-
EMWT-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 5, ME, sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-302-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-304-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
EMWT-2-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny 6, ME, sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden z dostępnych tematów projektów lub możliwość kontuacji projektu z poprzednich semestrów.

3
 
EMWT-2-306-s 0 0 0 45 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-
EMWT-2-307-s 0 0 0 45 0 15 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden przedmiot z grupy.

3
 
EMWT-2-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EMWT-2-310-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2231