Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 118/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Semestr 1 PiŚ


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór ściezki dyplomowania, która będzie kontynuowana na semestrze 2

30
 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok P1 - sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-101-s 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-102-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-103-s 30 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SPSR-2-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-105-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-106-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
SPSR-2-107-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok P2 - sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-108-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SPSR-2-110-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-111-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-112-s 30 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SPSR-2-113-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-128-s 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok S1 - sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-114-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-115-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-116-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-117-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-118-s 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-119-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-120-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-129-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok S2 - sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-121-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-122-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-123-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-124-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-125-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-126-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-127-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-130-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO2)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z grupy

2
 
SPSR-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SPSR-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje przedmiot specjalistyczny w języku obcym z oferty wydziału lub UBPO za 3 ECTS

3
 
SPSR-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-207-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-208-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-238-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Semestr 2 PiŚ


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku zgodnie ze ścieżką dyplomowania wybraną na semestrze 1

25
 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok P1 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-209-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-210-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-211-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-212-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SPSR-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-214-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SPSR-2-215-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok P2 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku P2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego P1-P2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-216-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-217-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-218-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SPSR-2-219-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-220-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SPSR-2-221-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SPSR-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok S1 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S1 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-223-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SPSR-2-224-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SPSR-2-225-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-226-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-227-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-228-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-229-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok S2 - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z bloku S2 oraz przedmiotów z bloku obieralnego S1-S2 za sumę 4 ECTS

 
SPSR-2-230-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-231-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-
SPSR-2-232-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SPSR-2-233-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-234-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-235-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-236-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-237-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

5
 
SPSR-2-302-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3
-
SPSR-2-303-s 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 2
-

Praca dyplomowa

20
 
SPSR-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok HS sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS

5
 
SPSR-2-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-305-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-306-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-307-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-308-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-309-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-310-s 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-311-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-312-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-314-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny P1 - P2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z bloku na sumę 4 ECTS w semstrze 1 i 2

 
SPSR-2-001-s 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-002-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-003-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
SPSR-2-004-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SPSR-2-005-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
SPSR-2-006-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-007-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-008-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-009-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-010-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-011-s 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-012-s 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-013-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-014-s 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-016-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-017-s 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-023-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-024-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-036-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-037-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-038-s 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-039-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-041-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-043-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2
-
SPSR-2-044-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-046-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny S1 - S2


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z bloku na sumę 4 ECTS w semestrze 1 i 2

 
SPSR-2-015-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-018-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-019-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
SPSR-2-020-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-021-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-022-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-025-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-026-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-027-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-028-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-029-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-030-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-031-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SPSR-2-032-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-033-s 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
SPSR-2-034-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-035-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-040-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-042-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-045-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
SPSR-2-047-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
SPSR-2-048-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SPSR-2-049-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4080