Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

7
 
NRCM-1-101-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-102-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Przedmioty kierunkowe

4
 
NRCM-1-104-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Przedmioty podstawowe

15
 
NRCM-1-105-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 10
+
NRCM-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NRCM-1-103-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za minimum 2 punkty ECTS z proponowanej listy oraz Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
NRCM-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-108-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-109-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

4
 
NRCM-1-209-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty kierunkowe

6
 
NRCM-1-211-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-212-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

20
 
NRCM-1-206-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
NRCM-1-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NRCM-1-210-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NRCM-1-201-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
NRCM-1-205-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

12
 
NRCM-1-308-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-309-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NRCM-1-310-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty kierunkowe

3
 
NRCM-1-311-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty podstawowe

11
 
NRCM-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
NRCM-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

1
 
NRCM-1-312-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
NRCM-1-313-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

 
NRCM-1-301-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
NRCM-1-305-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za minimum 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie

9
 
NRCM-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NRCM-1-408-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty kierunkowe

12
 
NRCM-1-409-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-410-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-411-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
NRCM-1-406-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty pozatechniczne

 
NRCM-1-417-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Wychowanie fizyczne III
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy sem. 4


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
NRCM-1-401-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
NRCM-1-405-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

10
 
NRCM-1-501-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
NRCM-1-502-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM - 1


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

2
 
NRCM-1-514-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław ).
Metale strategiczne, deficytowe i krytyczne
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-1-515-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM - 2


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

3
 
NRCM-1-516-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-517-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-518-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

1
 
NRCM-1-512-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-513-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: ścieżki dyplomowania sem.5


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera ścieżkę dyplomowania.

14
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: Metalurgia Metali Nieżelaznych sem.5

 
NRCM-1-507-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-508-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-510-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: Recykling Metali Nieżelaznych sem.5

 
NRCM-1-503-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NRCM-1-504-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-505-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław ).
Maszyny i urządzenia w recyklingu
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NRCM-1-506-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praktyka zawodowa

4
 
NRCM-1-604-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Przedmioty kierunkowe

8
 
NRCM-1-602-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty pozatechniczne

2
 
NRCM-1-601-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM – 3


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 2 przedmioty za 5 punktów ECTS

4
 
NRCM-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-1-612-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-613-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-614-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NRCM-1-615-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-1-616-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: ścieżki dyplomowania sem.6


Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

12
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: Metalurgia Metali Nieżelaznych sem.6

 
NRCM-1-608-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-1-609-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-610-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania: Recykling Metali Nieżelaznych sem.6

 
NRCM-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Praca dyplomowa

15
 
NRCM-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM – 4


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 2 przedmioty za 8 punktów ECTS

8
 
NRCM-1-704-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław ).
Energetyka hutnicza
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-1-705-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
NRCM-1-706-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM: inżynieria produkcji


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

1
 
NRCM-1-707-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NRCM-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-1-709-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-710-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-711-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-1-712-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium dyplomowe


Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje wybraną wcześniej ścieżkę dyplomowania.

2
 
NRCM-1-702-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
NRCM-1-703-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4015