Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 75/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-106-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NRCM-2-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 1

24
 

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty wspólne dla ścieżki dyplomowania: Metalurgia Metali Krytycznych i ścieżki dyplomowania: Recykling i Ochrona Środowiska

 
NRCM-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-102-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
-
NRCM-2-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-2-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-110-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 2 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty podstawowe

14
 
NRCM-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NRCM-2-214-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NRCM-2-215-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy na poziomie B2+


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

2
 
NRCM-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-203-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
NRCM-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżki dyplomowania RiM (studia II stopnia) sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student kontynuuje wybraną ścieżkę dyplomowania

11
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania RiM: Metalurgia Metali Krytycznych sem. 2

 
NRCM-2-210-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-211-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
NRCM-2-212-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania RiM: Recykling i Ochrona Środowiska sem. 2

 
NRCM-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NRCM-2-208-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-209-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 3 punkty ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

3
 

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa 1

20
 
NRCM-2-309-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) językowe


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmiot za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-303-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
NRCM-2-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne RiM (studia II stopnia) sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty za 4 punkty ECTS

4
 
NRCM-2-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-308-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium specjalistyczne RiM (studia II stopnia)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera Seminarium zgodne ze ścieżką dyplomowania

2
 
NRCM-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
NRCM-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1305