Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia"

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

15
 
GRTZ-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GRTZ-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

B. Przedmioty ogólne I

15
 
GRTZ-1-106-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GRTZ-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-110-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-115-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

9
 
GRTZ-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GRTZ-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GRTZ-1-207-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

B. Przedmioty ogólne I

8
 
GRTZ-1-203-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
GRTZ-1-210-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-211-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-214-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. Przedmioty kierunkowe

13
 
GRTZ-1-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-212-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-213-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

6
 
GRTZ-1-303-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GRTZ-1-305-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GRTZ-1-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-306-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GRTZ-1-314-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

B. Przedmioty ogólne I

7
 
GRTZ-1-309-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-315-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

C. Przedmioty kierunkowe

11
 
GRTZ-1-307-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-308-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-319-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-320-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3


Zasady wyboru grup/modułów: Przedmioty Kierunkowe Obieralne, wybór dwóch przedmiotów z listy

6
 
GRTZ-1-310-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-313-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-330-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

A. Przedmioty podstawowe I

 
GRTZ-1-403-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

B. Przedmioty ogólne I

2
 
GRTZ-1-411-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

C. Przedmioty kierunkowe

14
 
GRTZ-1-407-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-408-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-409-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-410-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3

5
 
GRTZ-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GRTZ-1-406-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-420-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-422-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-426-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-427-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-428-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-429-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-430-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

21
 
GRTZ-1-508-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-509-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-1-510-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GRTZ-1-511-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GRTZ-1-512-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-520-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-521-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-522-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-523-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-524-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-530-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

21
 
GRTZ-1-601-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-602-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-603-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-605-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-606-s 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 3
-
GRTZ-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 1
-
GRTZ-1-615-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-608-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-612-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-613-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-614-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-630-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 3
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe

18
 
GRTZ-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-
GRTZ-1-709-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. sem.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z listy dla wypełnienia wymaganego poziomu punktów ECTS.

9
 
GRTZ-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GRTZ-1-713-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-716-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-1-717-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-753-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st.


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GRTZ-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-703-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-704-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-707-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-710-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3725