Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia"

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

A. Przedmioty podstawowe

6
 
GRTZ-2-101-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GRTZ-2-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

B. Przedmioty kierunkowe

24
 
GRTZ-2-103-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-104-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-105-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GRTZ-2-106-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GRTZ-2-107-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-108-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-111-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty kierunkowe

18
 
GRTZ-2-201-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-206-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GRTZ-2-208-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GRTZ-2-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: D. Przedmioty kierunkowe obieralne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

4
 
GRTZ-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-212-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-214-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-226-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GRTZ-2-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GRTZ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GRTZ-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: C. Przedmioty obieralne kierunkowe


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej liczbie punktów.

4
 

Blok przedmiotów obieralnych: C1. Przedmioty kierunkowe obieralne. Rewitalizacja środowiskowa


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

 
GRTZ-2-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: C2. Przedmioty kierunkowe obieralne. Rewitalizacja kulturowa


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

 
GRTZ-2-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-222-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-225-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

B. Przedmioty kierunkowe

23
 
GRTZ-2-303-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-
GRTZ-2-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: D. Przedmioty kierunkowe obieralne


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów z listy do zadanej liczby ECTS.

4
 
GRTZ-2-302-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-316-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-330-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-332-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-333-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego przedmiotu z listy

2
 
GRTZ-2-340-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GRTZ-2-345-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

3
 
GRTZ-2-301-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-305-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-309-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-310-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GRTZ-2-311-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GRTZ-2-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1575