Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduł kanoniczny

12
 
HSOC-2-101-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-102-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-104-EG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduł metodologiczny

3
 
HSOC-2-109-EG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł specjalności: E-marketing i komunikacja marketingowa

2
 
HSOC-2-106-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-110-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Moduł specjalności: Gospodarka w dobie nowych technologii

7
 
HSOC-2-105-EG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-112-EG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Pozostałe podstawowe

2
 
HSOC-2-119-EG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Praktyczny projekt semestralny "Społeczeństwo komunikacyjne"

5
 
HSOC-2-107-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-108-EG-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HSOC-2-111-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-120-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduł kanoniczny

6
 
HSOC-2-201-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-208-EG-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł metodologiczny

6
 
HSOC-2-203-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-205-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-210-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-212-EG-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduł specjalności: E-marketing i komunikacja marketingowa

7
 
HSOC-2-218-EG-s 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 5
-
HSOC-2-221-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-223-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Praktyczny projekt semestralny "Analityka w przestrzeni wirtualnej"

9
 
HSOC-2-202-EG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-206-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-211-EG-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-213-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-215-EG-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Proseminarium


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HSOC-2-204-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-207-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-214-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-220-EG-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduł kanoniczny

5
 
HSOC-2-302-EG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Moduł metodologiczny

3
 
HSOC-2-304-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł specjalności: E-marketing i komunikacja marketingowa

2
 
HSOC-2-317-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-320-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-

Moduł specjalności: Praca, rynek, biznes, konsumenci- nowe trendy

10
 
HSOC-2-303-EG-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-305-EG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-313-EG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-321-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-
HSOC-2-327-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Praktyczny projekt semestralny "Komunikacja społeczna"

5
 
HSOC-2-306-EG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-309-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-310-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Warsztaty uzupełniające

3
 
HSOC-2-307-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-308-EG-s 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
HSOC-2-328-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HSOC-2-312-EG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Radwan-Sado Iwona).
Społeczne i kulturowe kształtowanie wizerunku
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-301-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-311-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
HSOC-2-315-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-318-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

4
 
HSOC-2-402-EG-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Praca dyplomowa

20
 
HSOC-2-403-EG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HSOC-2-404-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-407-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-401-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-405-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
HSOC-2-409-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-417-EG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1757