Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Innowacje społeczne

5
 
HSOC-2-104-II-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-105-II-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-106-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Kanoniczne

15
 
HSOC-2-101-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-102-II-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
HSOC-2-103-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-113-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Metodologiczne

1
 
HSOC-2-114-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

2
 
HSOC-2-116-II-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Praktyczny projekt semestralny "Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym"

4
 
HSOC-2-107-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSOC-2-108-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-112-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Warsztaty uzupełniające

2
 
HSOC-2-109-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-110-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Innowacje społeczne

3
 
HSOC-2-220-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Kanoniczne

6
 
HSOC-2-202-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-217-II-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Komunikacyjne

2
 
HSOC-2-204-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-205-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Metodologiczne

7
 
HSOC-2-206-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-207-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-208-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-209-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSOC-2-234-II-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Praktyczny projekt semestralny "Społeczność lokalna"

7
 
HSOC-2-210-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-211-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-212-II-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-214-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Warsztaty uzupełniające

1
 
HSOC-2-213-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Proseminarium


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HSOC-2-203-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-215-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-219-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSOC-2-223-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty fakultatywne 4ECTS


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku z oferty Wydziału lub z UBPO.

4
 
HSOC-2-201-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-227-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-229-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HSOC-2-230-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-232-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-235-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-236-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanoniczne

12
 
HSOC-2-301-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSOC-2-302-II-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
HSOC-2-306-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HSOC-2-324-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Komunikacyjne

3
 
HSOC-2-305-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Metodologiczne

6
 
HSOC-2-313-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-314-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Praktyczny projekt semestralny "Zmiana społeczna"

6
 
HSOC-2-304-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSOC-2-308-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-309-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSOC-2-310-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Warsztaty uzupełniające

1
 
HSOC-2-307-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-303-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-311-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-315-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-319-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

4
 
HSOC-2-403-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Praca dyplomowa

20
 
HSOC-2-405-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO

4
 
HSOC-2-408-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-
HSOC-2-410-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Seminarium magisterskie


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSOC-2-407-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-409-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-411-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSOC-2-426-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1769