Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 77/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

30
 
HSOC-2-102-ST-s 0 0 60 0 30 0 0 0 0 0 0 90 8
-
HSOC-2-103-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-104-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-105-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-106-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

30
 
HSOC-2-201-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-202-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-203-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-204-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-205-ST-s 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 60 8
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

30
 
HSOC-2-301-ST-s 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 60 8
-
HSOC-2-302-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-303-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 6
+
HSOC-2-304-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-305-ST-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

10
 
HSOC-2-401-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-
HSOC-2-402-ST-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 5
-

Praca dyplomowa

20
 
HSOC-2-403-ST-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1130