Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 117/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

4
 
STCH-2-103-s 15 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+

Pozostałe podstawowe

8
 
STCH-2-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-102-s 14 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
STCH-2-104-s 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera ścieżkę dyplomowania, którą będzie kontynuował na semestrze 2

18
 

Blok przedmiotów obieralnych: APiŚ - semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania APiŚ

 
STCH-2-105-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-106-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
STCH-2-107-s 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-
STCH-2-108-s 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+
STCH-2-109-s 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-2-110-s 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: PP - semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania PPIiTCh

 
STCH-2-111-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-112-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-113-s 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+
STCH-2-114-s 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-115-s 15 0 25 0 0 15 0 0 0 0 0 55 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: TChwE - semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów z grupy w ramach ścieżki dyplomowania TChwE

 
STCH-2-116-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-117-s 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
STCH-2-118-s 25 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
STCH-2-119-s 25 0 15 30 0 15 0 0 0 0 0 85 7
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Blok obieralny - sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot

2
 
STCH-2-201-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
STCH-2-209-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-211-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-212-s 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-2-213-s 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
STCH-2-214-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-215-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-216-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy (JO2)


Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

2
 
STCH-2-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-203-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
STCH-2-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
STCH-2-238-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny w języku obcym


Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotuspecjalistycznego prowadzonego w języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału lub UBPO

3
 
STCH-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
STCH-2-207-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot z grupy HS - sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS w semestrach 2 i 3 z oferty wydziału lub UBPO

1
 
STCH-2-217-s 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja ścieżki dyplomowania

22
 

Blok przedmiotów obieralnych: APiS - semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów w ramach ścieżki dyplomowania APiŚ

 
STCH-2-218-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-219-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
STCH-2-220-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-221-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-222-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
STCH-2-223-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-
STCH-2-224-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: PP - semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmiotów w ramach ścieżki dyplomowania PPIiTCh

 
STCH-2-225-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-226-s 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-227-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
STCH-2-228-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+
STCH-2-229-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-230-s 10 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STCH-2-231-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: TChwE - semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przedmioty w racha ścieżi dyplomowania TChwE

 
STCH-2-232-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-233-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-2-234-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
STCH-2-235-s 25 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3
-
STCH-2-236-s 25 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 70 4
+
STCH-2-237-s 25 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 70 5
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
STCH-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Koło naukowe


Zasady wyboru grup/modułów: Student ma możliwość uzyskania dodatkowo 2 ECTS za działalność w Kole naukowym

 
STCH-2-305-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot z grupy HS - sem 3


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja przedmiotów z grupy HS na sumę 5 ECTS w semestrach 2 i 3 z oderty wydziału lub UBPO

4
 
STCH-2-302-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Realizacja wszystkich przemiotów

6
 
STCH-2-303-s 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 2
-
STCH-2-304-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2930