Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Kierunek Technologia Chemiczna prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw.

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Inżynierskie

3
 
CTCH-2-101-TS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

3
 
CTCH-2-105-TS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

9
 
CTCH-2-103-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CTCH-2-104-TS-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-106-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

15
 

Blok przedmiotów obieralnych: Analityka i kontrola jakości


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości”

 
Pokaż/ukryj zawartość
CTCH-2-117-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-127-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-128-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-129-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-130-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-132-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Specjalizacja Technologia materiałów budowlanych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji

 
Pokaż/ukryj zawartość

Blok przedmiotów obieralnych: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych”

 
Pokaż/ukryj zawartość
CTCH-2-123-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-124-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-125-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-126-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Technologia szkła i powłok amorficznych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia szkła i powłok amorficznych”

 
Pokaż/ukryj zawartość
CTCH-2-102-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-107-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-108-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTCH-2-109-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Fizyka

2
 
CTCH-2-203-TS-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-

Pozostałe podstawowe

10
 
CTCH-2-201-TS-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-2-202-TS-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTCH-2-204-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

2
 
CTCH-2-205-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-206-TS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTCH-2-212-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CTCH-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CTCH-2-219-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-223-TS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot specjalistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTCH-2-244-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-245-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-246-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-247-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-248-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-249-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-250-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-251-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTCH-2-252-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-253-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-254-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-255-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTCH-2-256-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: TCH Ścieżki dyplomowania, semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jedną ścieżkę dyplomowania

9
 

Blok przedmiotów obieralnych: Analityka i kontrola jakości, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-238-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-239-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Blok przedmiotów obieralnych: Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-257-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Blok przedmiotów obieralnych: Technologia materiałów budowlanych, sem. 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden Blok specjalistyczny (specjalizację) z grupy “Blok specjalistyczny – Technologia materiałów budowlanych” lub “Blok specjalistyczny – Fizykochemia Materiałów Budowlanych”

 

Blok przedmiotów obieralnych: Blok specjalistyczny - Technologia materiałów budowlanych


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł

 
CTCH-2-241-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-242-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTCH-2-243-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Blok przedmiotów obieralnych: Blok specjalistyczny - Fizykochemia Materiałów Budowlanych


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-240-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Blok przedmiotów obieralnych: Technologia szkła i powłok amorficznych, sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduł zgodnie z wybraną ścieżką dyplomowania

 
CTCH-2-208-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Pozostałe podstawowe

2
 
CTCH-2-303-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

25
 
CTCH-2-302-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-305-TS-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 20
+
CTCH-2-306-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTCH-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-304-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-307-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-308-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-310-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-311-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-312-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-313-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-314-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-315-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-316-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-317-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-318-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-319-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-320-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-321-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-322-TS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-323-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-324-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTCH-2-325-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4590