Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 117/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Elective block ET - semester 1


Zasady wyboru grup/modułów: Students choose subjects for 8 ECTS.
Industrial internship is the additional but compulsory subject for students studying in semesters 3 and 4 at the IST partner University: Instituto Superior Técnico, Portugal, not included in the sum of 8 ECTS

8
 
STCH-2-109-ET-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 4
-
STCH-2-110-ET-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-111-ET-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-112-ET-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-113-ET-s 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-115-ET-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-116-ET-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-117-ET-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
STCH-2-118-ET-s 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 320 6
-

Blok przedmiotów obieralnych: ET - semester 1


Zasady wyboru grup/modułów: All subject of the group

17
 
STCH-2-102-ET-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
STCH-2-103-ET-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-104-ET-s 20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
STCH-2-106-ET-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-107-ET-s 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
STCH-2-108-ET-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-114-ET-s 10 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: HS Block - sem 1


Zasady wyboru grup/modułów: student chooses humanistic and social subjects from the department’s or the University – wide offer for 5 ECTS

5
 
STCH-2-105-ET-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Elective block ET - semester 2


Zasady wyboru grup/modułów: students choose subjects for 9 ECTS

9
 
STCH-2-208-ET-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
STCH-2-209-ET-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-210-ET-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-211-ET-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-212-ET-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-213-ET-s 15 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-214-ET-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 5
-
STCH-2-215-ET-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: ET - semester 2


Zasady wyboru grup/modułów: All subject of the group

21
 
STCH-2-201-ET-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-2-202-ET-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-203-ET-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-204-ET-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STCH-2-205-ET-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-206-ET-s 10 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-207-ET-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: ET - semester 3


Zasady wyboru grup/modułów: The student participating in the KIC InnoEnergy program is studying in semesters 3 and 4 at the IST partner university: Instituto Superior Técnico, Portugal/
All subject of the group for the student not participating in the KIC InnoEnergy program.

30
 
STCH-2-301-ET-s 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260 20
+
STCH-2-302-ET-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 10
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1915