Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 117/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Block SFE semester 1


Zasady wyboru grup/modułów: All subjects (courses) from group

30
 
STCH-2-101-SF-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 7
+
STCH-2-102-SF-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
STCH-2-103-SF-s 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
STCH-2-104-SF-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
-
STCH-2-105-SF-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
STCH-2-106-SF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-107-SF-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
STCH-2-108-SF-s 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Block SFE semester 2


Zasady wyboru grup/modułów: All subjects (courses) from group

25
 
STCH-2-202-SF-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
STCH-2-204-SF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-205-SF-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-206-SF-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STCH-2-207-SF-s 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
+
STCH-2-208-SF-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
STCH-2-209-SF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: HS block - sem 2


Zasady wyboru grup/modułów: student chooses humanistic and social subjects from the department’s or the University – wide offer for 5 ECTS

5
 
STCH-2-210-SF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
STCH-2-303-SF-s 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 260 20
+

Blok przedmiotów obieralnych: Block SFE semester 3


Zasady wyboru grup/modułów: All subjects (courses) from group

10
 
STCH-2-301-SF-s 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 340 8
-
STCH-2-302-SF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1305