Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Brak uwag

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

17
 
ITEI-1-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ITEI-1-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ITEI-1-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Matematyka

12
 
ITEI-1-106-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITEI-1-107-s 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 8
+

Pozatechniczne

1
 
ITEI-1-103-s 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
-
ITEI-1-104-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

10
 
ITEI-1-201-s 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
-
ITEI-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-208-s 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Matematyka

8
 
ITEI-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Pozatechniczne

 
ITEI-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

12
 
ITEI-1-204-s 60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
ITEI-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ITEI-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

26
 
ITEI-1-301-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-303-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
ITEI-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-305-s 30 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
ITEI-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ITEI-1-308-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Matematyka

4
 
ITEI-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozatechniczne

 
ITEI-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

 
ITEI-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
ITEI-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

25
 
ITEI-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-404-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-405-s 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-406-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-407-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-413-s 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Języki obce z egzaminem


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z dostępnych języków

5
 
ITEI-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
ITEI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

18
 
ITEI-1-501-s 30 0 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-1-502-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-503-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ITEI-1-504-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ITEI-1-505-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 5


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 3 przedmioty z grupy

12
 
ITEI-1-506-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-508-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-510-s 18 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
ITEI-1-511-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

4
 
ITEI-1-601-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ITEI-1-604-s 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
ITEI-1-605-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmiot humanistyczny


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden przedmiot z grupy

2
 
ITEI-1-602-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ITEI-1-610-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 6


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 5 przedmiotów z grupy

20
 
ITEI-1-603-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-607-s 30 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-608-s 20 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-
ITEI-1-609-s 30 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
ITEI-1-614-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-1-615-s 28 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
ITEI-1-616-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

4
 
ITEI-1-701-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ITEI-1-703-s 6 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2
-

Pozatechniczne

2
 
ITEI-1-702-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

15
 
ITEI-1-704-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 7


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 3 przedmioty z grupy, w tym przynajmniej 1 przedmiot prowadzony po angielsku

9
 
ITEI-1-705-s 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
ITEI-1-706-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ITEI-1-707-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
ITEI-1-708-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
ITEI-1-709-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3816