Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

Brak uwag

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty teleinformatyczne

14
 
ITEI-2-102-s 28 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+
ITEI-2-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ITEI-2-104-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Przedmioty teoretyczne

8
 
ITEI-2-105-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ITEI-2-106-s 0 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Zarządzanie i umiejętności miękkie

8
 
ITEI-2-107-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ITEI-2-108-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Języki obce

2
 
ITEI-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Przedmioty teleinformatyczne

4
 
ITEI-2-211-s 8 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Przedmioty teoretyczne

4
 
ITEI-2-203-s 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+

Zarządzanie i umiejętności miękkie

8
 
ITEI-2-204-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-205-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 2


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 3 przedmioty

12
 
ITEI-2-202-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-206-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-208-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-209-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-210-s 0 0 10 5 30 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
ITEI-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmioty teleinformatyczne

2
 
ITEI-2-302-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne semestr 3


Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać 2 przedmioty, z czego co najmniej 1 prowadzony po angielsku.

8
 
ITEI-2-303-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Wszołek Jacek).
Sieci 5G
20 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-304-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ITEI-2-305-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
ITEI-2-306-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
ITEI-2-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1156