Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie oferowane są:
1. Ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie kadrami
Marketing
Zarządzanie przedsiębiorstwem (tylko dla studentów w ramach umów międzynarodowych)
2. Specjalność w języku angielskim:
International Management

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

28
 
ZZRZ-2-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-103-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-107-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZZRZ-2-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-112-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-113-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

4
 
ZZRZ-2-201-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (2 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 3 ECTS

3
 
ZZRZ-2-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-214-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-227-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-229-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-230-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie)


Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje moduły przypisane do wybranej przez niego ścieżki dyplomowania.

23
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr II

 
ZZRZ-2-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-215-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-216-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-217-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-218-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-219-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-220-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
ZZRZ-2-221-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr II

 
ZZRZ-2-203-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-204-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-206-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-207-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr II

 
ZZRZ-2-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZRZ-2-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-211-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
ZZRZ-2-213-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-222-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsiębiorstwem - semestr II

 
ZZRZ-2-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-223-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-224-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-225-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-226-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

3
 
ZZRZ-2-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (3 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-325-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-326-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-327-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-328-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania II (kierunek Zarządzanie)

20
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Marketing - semestr III

 
ZZRZ-2-307-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
ZZRZ-2-309-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-310-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-311-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-312-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-313-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Finansami - semestr III

 
ZZRZ-2-302-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-304-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZRZ-2-305-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Kadrami - semestr III

 
ZZRZ-2-314-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-316-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-317-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
ZZRZ-2-318-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZRZ-2-329-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie Przedsębiorstwem - semestr III

 
ZZRZ-2-319-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-320-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZRZ-2-321-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZRZ-2-322-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZRZ-2-323-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZRZ-2-324-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Praca dyplomowa

20
 
ZZRZ-2-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduł obieralny (4 semestr zarządzanie_mgr)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 6 ECTS

6
 
ZZRZ-2-401-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-405-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-406-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZRZ-2-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym- Z 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZRZ-2-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-409-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-410-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-411-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-412-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-413-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-414-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-415-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-416-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-417-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-418-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-419-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-422-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4445