Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Na Wydziale Zarządzania na drugim stopniu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oferowane są ścieżki dyplomowania przeznaczone dla studentów studiujących w języku polskim:
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie jakością

Semestr 1, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

30
 
ZZIP-2-101-s 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-102-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-103-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZIP-2-104-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
+
ZZIP-2-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 45 5
+
ZZIP-2-106-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 5
-
ZZIP-2-107-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-108-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

3
 
ZZIP-2-227-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Jezyk obcy B2+ stacjonarne


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

2
 
ZZIP-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZIP-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZIP-2-225-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZIP-2-228-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZIP-2-229-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji))


Zasady wyboru grup/modułów: Student realizuje przedmioty w ramach wybranej przez siebie ścieżki dyplomowania.

23
 

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie jakością - semestr II

 
ZZIP-2-202-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 60 4
+
ZZIP-2-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-204-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 45 3
-
ZZIP-2-206-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-207-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-208-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie logistyczne - semestr II

 
ZZIP-2-209-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-211-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZZIP-2-212-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZIP-2-213-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
-
ZZIP-2-214-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-215-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Ścieżka dyplomowania - Zarządzanie produkcją - semestr II

 
ZZIP-2-216-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 60 4
+
ZZIP-2-217-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 45 4
+
ZZIP-2-218-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 3
+
ZZIP-2-219-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-220-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-221-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZIP-2-223-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - ZiIP 2 stopień

22
 
ZZIP-2-301-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
ZZIP-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne - ZiIP 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student, spośród dostępnych w ofercie Wydziału lub w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych, wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-311-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZIP-2-312-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Moduły obieralne w j. obcym - ZiIP 2 stopień


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
ZZIP-2-303-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 5
-
ZZIP-2-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 5
-
ZZIP-2-308-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 5
-
ZZIP-2-309-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZIP-2-310-s 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2420