Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły obowiązkowe - Z 2 stopień

23
 
ZZRZ-2-101-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZRZ-2-102-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-103-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-105-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa modułów IM

2
 
ZZRZ-2-106-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-107-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-108-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
ZZRZ-2-109-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna specjalnościowa IM - I semestr ZZP2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kierunkowe

20
 
ZZRZ-2-201-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-202-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-203-IM-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna specjalnościowa IM - II semestr ZZP2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10.

10
 

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kierunkowe

25
 
ZZRZ-2-302-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-303-IM-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
ZZRZ-2-304-IM-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+
ZZRZ-2-305-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna specjalnościowa IM - III semestr ZZP2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa obieralna

20
 
ZZRZ-2-403-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
-

Kierunkowe

5
 
ZZRZ-2-401-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok przedmiotów obieralnych: Grupa obieralna specjalnościowa IM - IV semestr ZZP2


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5.

5
 

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa obieralna

40
 
ZZRZ-2-003-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-005-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-006-IM-s 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-007-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-008-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-009-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-010-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
ZZRZ-2-011-IM-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1910