"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni, semestr zimowy dla studiów II stopnia

Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów II stopnia

Archeometalurgia

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów II stopnia

Biznes Plan

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów I stopnia

Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr zimowy dla studiów I stopnia

Doradztwo filozoficzne i coaching

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni, semestr zimowy dla studiów II stopnia

Dostępność informacji elektronicznej

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów II stopnia

Ekonomia menedżerska

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów I stopnia

Eksploracja podwodna

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów I stopnia

Finanse i ubezpieczenia

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni dla studiów II stopnia

Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni, semestr zimowy dla studiów I stopnia

Główne nurty muzyki popularnej

PL

Moduł oferowany w ramach "Przedmioty humanistyczne i społeczne" – semestr letni, semestr zimowy dla studiów II stopnia